Naslovna O projektu Aktivnosti Centar Rural password FAQ Korisni linkovi Kontakt HrvatskiEnglish
N A T J E Č A J
za dodjelu poduzetničkih kredita
uz subvenciju kamatne stope po Projektu "Ruralni turizam"
 
1. Korisnici kredita mogu biti:
 • fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu,
 • proizvodne zadruge,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva (proizvodnja hrane i/ili prihvat gostiju).
Korisnik kredita odobrena sredstva mora uložiti na području Dubrovačko-neretvanske županije.
 
Zakonsko pravo na kredit ne postoji.
 
2. Namjena kredita:
 • kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata, muzeja,
 • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • nabava prijevoznih sredstava,
 • uređenje infrastrukture,
 • proizvodnja autohtonih suvenira na bazi prirodnih sirovina (tekstil, drvo, kamen, staklo, keramika, svila, vuna i dr.),
 • proizvodnja autohtonih gastro- proizvoda i tradicionalnih pripravaka,
 • kupnja sadnica, stada, jata i trajnih nasada,
 • obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30%).
 
Krediti se ne odobravaju za slijedeće namjene:
 • kupnju udjela u trgovačkim društvima,
 • ulaganje u kockarnice, igračnice, točionice pića i caffe barove,
 • ulaganje u vrijednosnice,
 • financiranje ekološki neprihvatljivih programa,
 • kupnju zemljišta.
 
3. Iznos poduzetničkog kredita:
                najniži iznos: 35.000,00 kuna
                najviši iznos: 100.000,00 kuna
 
4. Rok otplate kredita:
                do 5 godina, uz poček od 1 godine koji nije uključen u rok otplate (u razdoblju počeka
kamata se naplaćuje).
 
5. Rok iskorištenja kredita:
                do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu.
 
 
 
6. Kamatna stopa:
 
Poslovna banka
Kamatna stopa
1.
SG Splitska banka d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
2.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
3.
Zagrebačka banka d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
4.
Hrvatska poštanska banka d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
 
Dubrovačko-neretvanska županija subvencionira kamatnu stopu u visini 4 p.p. godišnje, fiksno.
 
7. Naknada banci:
 
Poslovna banka
Naknada banci
1.
SG Splitska banka d.d.
0,8%
2.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
0,8%
3.
Zagrebačka banka d.d.
0,8%
4.
Hrvatska poštanska banka d.d.
1%
 
8. Otplata kredita:
u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama s dospijećem plaćanja zadnjeg dana u mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje.
 
9. Instrumenti osiguranja:
-  mjenice, bjanko zadužnice, jamci,
- zasnivanje založnog prava ili prenošenje fiducijarnog prava vlasništva na nekretninama i/ili pokretninama u korist banke, s time da se procjena vrijednosti nekretnine/pokretnine obavlja po ovlaštenom stručnom procjenitelju,
- osiguranje nekretnina ili pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist banke,
- garantni depozit,
- ostali instrumenti osiguranja: bjanko mjenice, zadužnice, garancija HAMAG-a i dr., ako je to neophodno i po zahtjevu banke, u dogovoru s korisnikom kredita.
 
10. Odobravanje kredita
U skladu s odlukom Povjerenstva za provođenje aktivnosti i dodjelu subvencije banka obavlja konačni odabir poduzetnika, te s njima sklapa ugovor o kreditu.
 
11. Podnošenje zahtjeva
Obrazac Zahtjeva za poduzetnički kredit, popis potrebne dokumentacije te sve informacije o kreditnom programu mogu se dobiti:
1.   Dubrovačko-neretvanska županija
      Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
      Pred Dvorom 1, Dubrovnik
      tel: 351-431, 351-404
2.   DEŠA Dubrovnik
      Frana Supila 8, Dubrovnik
      tel: 420-145
 
Zahtjev za poduzetnički kredit podnosi se na adresu:
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
Povjerenstvo za provođenje aktivnosti i dodjelu subvencija
Pred Dvorom 1, 20 000 DUBROVNIK
12. Trajanje Natječaja
Natječaj je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.
dokumentacija
 

  

 


Naslovna | O projektu | Aktivnosti | Centar | Rural Password | FAQ | Korisni linkovi | Kontakt